црв менувач

Менувачите на колевници или црните менувачи, се опремени со распоред на опрема во која црвот (т.е. менувач во форма на завртка) се зацврстува со црвена опрема (слична на брзината). Менувачите на колекторот произведуваат излез кој е 90 ° од влезот. Црвен менувач може да се користи за пренос на поголем вртежен момент или намалување на брзината на вртење.

Најчесто, црвениот менувач има десна рака; за промена на правецот на излезот, потребен е црв менувач со лева рака. Цревните менувачи се нарекуваат менувачи од 90 степени и редуктори на црвени менувачи.

Достапни се излезни моменти до 420Nm. Повеќето од нашите редуктори за црв опрема се изградени со ≤30 минути, а може да се испорачаат со ниски вредности од ≤4 минути. ЗАБЕЛЕШКА: Црните менувачи не треба да се користат како зголемувачи на брзината.

Се вчитува ...