циклоиден менувач

FHT развива и произведува циклоилни менувачки кутии за да го заокружи производното портфолио. Во технологијата на возење, особено во областа на машините за алат, автоматиката и роботиката, овие компактни преносни преносни преносни кутии за пренос се користат особено за задоволување на највисоките барања за вкочанетост, перформанси и ефикасност. Покрај постојано проширениот стандарден опсег, овие циклоидни прецизни менувачки кутии можат да се прилагодат на барањата на купувачите по барање.

Апликации за циклоидни менувачи: индекси, машински алати, роботински позиционери, антени, роботни оски, системи за навалување и навалување, менувачи на алатки