соработка случај

FHT редуктори се користат во сите видови на опрема за пренос. Ние соработуваме со многу познати претпријатија, како што се Samsung, Cannon, LG, Midea итн.

случај

case2